Zde naleznete odpovědi na otázky, které se nás nejčastěji ptáte. Průběžně je dle Vašich požadavků doplňujeme.

>> Jaký typ tažného zařízení lze zakoupit?

V zásadě máte možnost si vybrat mezi pevným nebo odnímatelným systémem. Zároveň lze volit různé výrobce, které naše firma nabízí. U pevných systémů se typy tažných jednotlivých výrobců nijak moc neliší, u odnímatelných systémů má každý výrobce svůj patentovaný způsob upínání. Více informací nalezente v sekci Tažná zařízení > Typy tažných.

>> Jaký typ elektroinstalace budu k tažnému potřebovat?

Elektroinstalace jsou dnes co se týče provedení a montáže složitější než samotné tažné zařízení! V zásadě je lze rozděli na univerzální a speciální/typové. Přesný popis naleznete v sekci Elektroinstalace > Typy elektro . Náš personál Vám nicméně rád při výběru potřebné elektroinstalace pro Váš vůz rád pomůže! Každopádně je nutné pro správné určení znát přesný  typ vozu, rok výroby a další výbavu vozu - jako jsou zadní parkovací senzory, hlídání osvětlení vozu, atd.

>> Jak je to s montáží tažného zařízení?

Montáž tažného zařízení lze provést dvěma způsoby - buď si jej namontuje sami svépomocí (eventulně někdo do na to nemá certifikaci) nebo v certifikované montážní firmě/dílně (jako je například ta naše!). V prvním případě je nutné před přihlášením projít Evidenční kontrolou na STK kde Vám správnost zapojení tažného zařízení a elektroinstalace zkontrolují a až pak budete moci nechat tažné zapsat. V druhém případě díky tomu, že je daná firma certifikována (buď dovozcem nebo výrobce) pro Vámi vybrané tažné zařízení, není nutné evidenční kontroly! Bude Vám stačit od dané firmy potvrzený Typový list kde datumem, SPZ a razítkem a podpisem stvrzuje odborně provedenou montáž.

>> Kde a jak se tažné přihlašuje?

K přihlášení tažného zařízení je vždy nutný tzv. Typový list, což je něco jako rodný list od tažného zařízení. Ten obsahuje všechny všechny důležité informace o tažném zařízení: na jaký je vůz, typ tažného  zařízení, výrobní číslo, číslo homologace, maximální svislé zatížení na hák a maximální hmotnost brzděného přívěsu. Budete-li si tažné montovat svépomocí je k přihlášení nutné ještě potvrzení z STK - viz. výše. Pak spolu s malým a velkým TP od vozu půjde na jakýkoliv odbor Dopravy na Magistrátu  a zde Vám tažné do obou TP za správní poplatek 50,- Kč zapíší.

V případě, že si pak necháte tažné namontovat v certifikovaném servisu bude Vám tento typový list také potvrzen danou firmou, která uvede datum montáže, SPZ Vašeho vozu a potvrdí vše razítkem. Postup přihlášení je pak stejný - návštěva Magistrátu města, 50,- Kč poplatek a zápis tažného do obou TP.

Změny v zápisu tažného zařízení platné od 1.3.2021:

V současné době nemá Ministerstvo dopravy ČR jakoukoliv kontrolu nad montážními pracovišti jednotlivých výrobců tažných zařízení či jejich zástupců. Vzhledem k tomu budou seznamy ontážních pracovišť a vzory typových listů odstraněny z webu ministrestva k 1.3.2021. Kontrola montáže bude dále probíhat standardně jako u jiných konstrukčních částí či výbavy.

Žadatel o zápis těchto TZ k žádosti přikládá doklad o provedené montáži vázaný na konkrétní vozidlo a konkrétní typ tažného zařízení (např. typový list), společně s dokladem, který osvědčuje, že montážní středisko, kteér montáž provedlo, bylo výrobce TZ nebo jeho zástupcem přoškoleno na montování TZ!

Nově bude tedy potřeba zákazníkům spolu s typovým listem předat i vytištěnou kopii pověření k montáži daného tažného zařízení! Naše certifikáty nalezne u nás na stránkách v sekci Ke stažení.

 

>> Co znamenají hodnoty zatížení uváděné na Typovém listu?

 Na typovém listu najdete dvě hodnoty zatížení: maximální svislé zatížení na hák a maximální hodnota brzděného přívěsu:

a) maximální svislé zatížení na hák - tato hodnota je důležitá předvším když chcete na tažné použít nosič kol. Hmotnost nosiče kol spolu se samotnými koly by neměla být vyšší než udáváná hodnota v Typovém listu. Většina tažných je dnes dimenzována a testována na mnohem větší zatížení než je povoleno Typovým listem, ale nosič kol na tažné je tou největší záteží jak pro samotný hák tak i pro celé tažné. Doporučejeme tedy dodržovat povolené hodnoty!

b) maximální brzděný přívěs - tato hodnota udává jak velký/těžký lze za tažné zařízení připojit brzděný přívěs. Tažná jsou vždy homologována na nejvyšší možnou zátež daného typu vozu, která je určena jak hmotností vozu, tak i motorizací či pohonem kol (4x2 nebo 4x4). Nicméně každý vůz má od výrobce již ve velkém TP stanovenu hodnotu, kterou daný vůz může táhnout a ta může být nižší než je stanovená hodnota od tažného v Typovém listu. Vždy platí, že je směrodatná hodnota ve velkém TP od vozu a tu Vám také při zápisu povolí/zapíší! Navýšení na hodnotu udávanou Typovým listem není možné!

 >> Koupil jsem vůz s tažným zařízením, které není zapsané v TP - co mám dělat?

Dodatečné zapsání tažného do TP je možné - naše firma Vám umí vystavit tzv. duplikát Typového listu, který pak slouží k přihlášení. Potřebujeme k tomu znát údaje z výrobního štítku, který naleznete na hlavním nosníku tažného zařízení. Opište nám prosím tyto údaje a my Vám obratem duplikát za poplatek 250,- Kč vystavíme. Spolu s ním pak půjdete na Evidenční kontrolu na STK, kde Vám funkčnost a správnost zapojení tažného zařízení a elektroinstalace zkontrolují, vydají prohlášení, že jej lze používat a spolu s těmito dokumenty, velkým a malým TP pak necháte na příslušeném Magistrátu města tažné zařízení do TP dopsat za poplatek 50,- Kč.

 >> Ztratil jsem klíče od odnímatelného systému tažného zařízení - jak seženu nové?

I tento problém lze řešit i když u každého výrobce tažného zařízení trochu jiným způsobem. Vždy je k tomu zapotřebí identifikovat jistý číselný kód na samotném odnímatelném háku - zde je stručný popis jak to udělat u jednotlivých výrobců. Pokud si chcete být 100% jistí neváhejte nás kontaktovat pro pomoc:

AUTOHAK = opište údaje vyražené na zámku odnímatelného háku

BOSAL/ORIS = zde je nejdříve nutné identifikovat přesný odnímatelný systém - kontakujte nás prosím!

BRINK/THULE = opište údaje vyražené na zámku odnímatelného háku - číslo zámku je ve tvaru XDYY.

GDW = opište údaje vyražené na zámku odnímatelného háku

PROF SVAR = u tohoto výrobce nelze zajistit náhradní klíče, je nutné vyměnit vložku zámku s novými klíče. Kontaktujte nás prosím!

WESTFALIA = je nutné vyzkoušet jeden z padesáti klíčů, které výrobce používá a podle toho objednat náhradní klíček. Tento svazek 50-ti klíčů je možné u nás ve firmě vyzkoušet.

>> Jak je to s SPZ na nosič kol?

Při použití nosiče kol na TZ je potřeba vyřešit co se zadní SPZ, která je kolami překryta a porušujete tak vyhlášku. V zásadě máte dvě možnosti jak to vyřešit:
1. sundání zadní SPZ z vozu a přendání na nosič kol. Tuto variantu vyhláška nezakazuje nicméně při častém přendávání SPZ riskujete její poškození což už nezákonné je. Ideální tedy praktikovat v případech kdy nepřehazujete SPZ moc často.
2. objednání originální 3. SPZ na MÚ - od června 2017 lze na jakémkoliv MÚ požádat o vydání 3. SPZ pro nosič kol za poplatek 600,- Kč + správní poplatek 50, Kč. Jedná se o speciální SPZ, která je určena pouze pro nosiče kol na TZ a od klasických SPZ se vyznačuje křížky mezi písmeny a číslicemi na SPZ. Výroba takové SPZ by měla trvat cca 14 dní.

>> Lze namontovat a přihlásit tažné zařízení na vůz, který nemá uvedeny hodnoty brzděného a nebrzděného přívěsu?

Obecně vozy, které nejsou homologovány přímo od výrobce vozu (tedy nemají hodnoty brzděného a nebrzděného přívěsu v TP) nemohou mít dodatenčně montované tažné zařízení pro tahání přívěsu, ale pouze jen pro nosič kol. Jedná se především o elektro-vozy (TESLA Model S, TOYOTA Prius, atd), hybridní vozy (TOYOTA Auris Hybrid, VW E-Golf, atd) nebo vozy na CNG (ŠKODA Octavia III CNG), které nemají v malém i velkém TP hodnoty na tahání přívěsu nicméně na trhu existují tažná zařízení, které lze na tyto vozy namontovat! Tažné zařízení pak ale lze přihlásit pouze jako nosič kol a Typový list k tomotu TZ by měl mít vždy v kolonce max. brzděný přívěs uveden hodnotu "pouze pro nosič kol". Ncméně doporučujeme vždy pro kokrténí vůz ověřit možnost tohoto zapsání na příslušeném oboru dopravy kde bude tažné eventuelně přihlašováno.

>> Mohu si nechat namontovat tažné zařízení na vůz který je ještě v záruce tak abych o záruku nepřišel?

Značkové servisy se pokoušejí šířit nepravdivé tvrzení o opravě vozů v záruce. Skutečnost je však jiná - existuje totiž tzv. Bloková výjimka - legislativní úprava Evropské komice č. 461-2010, která říká:

Mimojiné se týká i možnosti servisu a údržby nových vozidel v záruce v nezávislých autoservisech a jasně definuje, že záruční doba nesmí být vázána na opravy a prohlídky v značkových autoservisech a použití originálních náhradních dílů.

Vozidlo v době platnosti záruky nemusí být opraveno jen v autorizovaném servisu (kromě výměny a opravy dílů s výrobní vadou a smluvních závazků).

Výrobce nesmí odmítnout uznat záruku v případě, že zákazník nechal opravit svůj vůz v nezávislém servisu při dodržení všech výrobcem určených servisních podmínek a použití originálních nebo kvalitativně rovnocenných dílů.

Nákup vozidla a jeho servis (poprodejní služby) jsou dvě různé věci.

Se svým novým vozem můžete jezdit do ověřeného a spolehlivého nezávislého servisu, pro který se rozhodnete a je schopen takovou opravu a servis kvalitně provést.

Každý poskytovatel služby, tedy i autoservis, je odpovědný za svou práci a nese odpovědnost za její kvalitu.

Všechny servisní úkony musí být důkladně zdokumentovány, poskytovatel oprav vozidel musí poskytnout písemné doklady o všech provedených úkonech, zápis do servisní knížky a seznam montovaných dílů.

 >> Jaký typ přívěsného vozíku/karavany mohu se svým řidičským oprávněním řídit?

a) řidičské oprávnění skupiny B - osobní auto do 3.500 kg + vlek do 750 kg = souprava max 4.250 kg

b) rozšíření B96 - osobní auto do 3.500 kg + vlek nad 750 kg = souprava 3.500 - 4.250 kg

c) skupina B+E - osobní auto do 3.500 kg + vlek 750 - 3.500 kg = souprava 3.500 - 7.000 kg